VALMENTAVA OPETTAJUUS - ARVOSTA, OHJAA, VASTUUTA

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen opettajan työ on monipuolistunut, opettajat jalkautuvat työpaikoille ohjaamaan ja työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote. Koulutuksessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten opettajien yksilölähtöistä ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista sekä yhteistyö- ja tiimityötaitoja käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen. Koulutus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy henkilö¬kohtainen Everything DISC -analyysi.

KOHDERYHMÄ
Ammatillisen koulutuksen opettajat.

KEHITTYMISOHJELMAN TAVOITTEET
Coaching-osaaminen hyödyttää opettajaa ohjaus- ja vuorovaikutustilanteiden lisäksi yhteisessä kehittämisessä ja kollegojen välisessä nykyistä tiiviimmässä työskentelyssä. Se myös kehittää opettajan ajattelutaitoja sekä vuorovaikutus- ja osallistamisen taitoja. Kehittymisohjelman tavoitteena on auttaa ammatillista opettajaa ymmärtämään ja sisäistämään valmentavan otteen ja asenteen hyödyt omassa työssään ja roolissaan ja koko työyhteisössään. Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuvat International Coach Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin.

KEHITTYMISOHJELMAN SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT
Kehittymisohjelma on 4-6 kuukauden pituinen ja sen sisällöt on jaettu neljään moduuliin. Kehittymisohjelma sisältää lähita¬paamisia ja virtuaalista oppimista, käytännön harjoittelua ja virtuaalisia ryhmätapaamisia/-ohjauksia. Kehittymisohjelmassa käytetään virtuaalista oppimisalustaa oppimi¬sen tukena. Kehittymisohjelman olennainen osa on osallistujien vuorovaikutustaitoja analysoiva Everything DiSC -analyysi, josta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen raportin ja johon henkilökohtainen kehittymissuunnitelma pohjautuu.

KEHITTYMISOHJELMAN MODUULIT

  •     Orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja johdatus coachingiin, 3 op
  •     Coaching osana muuttuvaa työelämää ja toimintaympäristöä, 3 op
  •     Valmentavan opettajan ydintaidot – coachaava ote, 3 op
  •     Valmentava opettajuus – coachingin soveltaminen ammatillisen opettajan työssä, 3 op

HINTA Opetushallitus
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Tulosta esite.

KYSY LISÄÄ
Jutta Paukkonen, täydennyskoulutuksen päällikkö, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003

Heli Bergström, valmentaja, ACC (ICF) ja Certified Executive Coach ®, heli.bergstrom@haaga-helia.fi, 040 4887 341

Hanna-Kaisa Lindfors, kehitysjohtaja, hanna-kaisa.lindfors@bci.fi , 050 4072 210